کرنفلکس رسانه‌یی: روشنفکری و حقوق بشر

از خواب بیدار شده
یا نشده
آنچه می یابی
تیرگی قلبهایی است
که سایه افکنده اند
بر افق باورهایت
نمایش مضحک قلبهایی بزرگ
و دستانی بزرگ تر
با سایه هایی حجیم
که روزگاری
به گرمی می فشردیشان


از خواب بیدار شده
یا نشده
دیگر لنز نگاهت
سوژه ای شفاف
حتی برای شکار لحظه ای از انسانیت
نمی یابد.

کامه

9 آذر ماه 1388
30 نوامبر 2009

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید