وهم

برای کنار نشستن و از میان سایه نگریستن

همیشه زمان هست

آفتاب این روزها

از بی کران آسمان

در آرزوی دیدار

تنها

لحظه ای خوش

تاب آورده است

و من

سرد از هجوم بی امان کابوسهایی

دیده و ندیده

از وهم این سراب

لبریزم.

 

کامه

٢٢ خرداد ٨٨- ساعت ١ صبح

 

/ 0 نظر / 9 بازدید