اپیزود پنجم- اتاق

چیزهایی هستند
که برای گریستنشان هم
وقت کم می آوری
روزها و روزها
آنقدر از تنهایی خود لبریزی
که کم آورده اند
چشم می بندی و آرزو می کنی
رویاهایت بازگردند
نقاب بردارند از این ثانیه های شوم و گنگ
از این درد کشنده
که موذیانه
دست های زندگی را
سرد کرده است.

کامه

2:00 am
10 oct. 2009

 

/ 0 نظر / 15 بازدید