پایان

سادگی ها که تمام می شوند

خوب یا بد

هر دو بی تقیصرند

کودکی

پشت میله های سرد روزها

دور می شود

و دورتر

می بینی رنگ ها را

که جا مانده اند میان انگشتان کوچکش

وقتی برای آنچه که دوست داشت

نقاشی می کشید.

 

کامه

سومین آپریل 2009- 14 فرودین 1388

/ 0 نظر / 15 بازدید